Compliant Office rekommenderat för offentlig sektor

City Network, den ledande europeiska leverantören av molntjänster, meddelar idag att företagets produktivitets- och samarbetsverktyg Compliant Office är rekommenderat i rapporten ”Digital samarbetsplattform för offentlig sektor”. Compliant Office är ett komplett office-program som inkluderar mail, team-chatt, webbmöten och dokumenthantering med inbyggd regelefterlevnad. Rapporten, som presenterades idag, är framtagen av samverkansgruppen eSam som består av representanter från både myndigheter, kommuner och …