City Network lanserar traineeprogram inom cybersäkerhet

City Network, en ledande global leverantör av molntjänster baserade på OpenStack, startar ett traineeprogram inom cybersäkerhet. Som det europeiska molnalternativet är säkerhet och regelefterlevnad centrala delar i företagets leverans, och tjänsterna är certifierade enligt globala standarder för informationssäkerhet.  Det sex månader långa traineeprogrammet finansieras fullt ut av City Network och är en praktisk utbildning i professionell hantering av cybersäkerhet. Programmet …