Compliant Office rekommenderat för offentlig sektor

City Network, den ledande europeiska leverantören av molntjänster, meddelar idag att företagets produktivitets- och samarbetsverktyg Compliant Office är rekommenderat i rapporten ”Digital samarbetsplattform för offentlig sektor”. Compliant Office är ett komplett office-program som inkluderar mail, team-chatt, webbmöten och dokumenthantering med inbyggd regelefterlevnad. Rapporten, som presenterades idag, är framtagen av samverkansgruppen eSam som består av representanter från både myndigheter, kommuner och …

Stora uppdateringar av världens första EU-kompatibla officepaket

City Network, en ledande global leverantör av molntjänster, presenterar idag omfattande uppdateringar till sitt produktivitets- och samarbetsverktyg Compliant Office som inkluderar mail, team-chatt, webbmöten och dokumenthantering med inbyggd regelefterlevnad. Förbättrade funktioner för digitala videomöten och dokumenthantering, tillsammans med en ny desktopklient och kontrollpanel, ger användare ett officepaket som ägs och driftas inom Europa, och som därmed lyder under europeisk datalagstiftning.  …