Scrive växer på City Networks moln

City Network, en ledande europeisk leverantör av molntjänster baserade på OpenStack, har tecknat ett nytt avtal med det svenska snabbväxande e-signerings och ID-företaget Scrive. Med signering av juridiskt bindande dokument som affärsidé är säkerhet, trygghet och regelefterlevnad grundstenar i Scrives affär. För att leva upp till kraven som kommer av detta, har företaget valt att drifta och utveckla sina tjänster …

City Network växer partneraffären – ingår avtal med Consid

City Network, en ledande global leverantör av molntjänster baserade på OpenStack, meddelar idag att företaget ingått ett partneravtal med Consid. Consid är en digital innovationspartner som i och med partnerskapet kommer att lägga till City Networks paketet av molntjänster i sin portfölj, och erbjuda det europeiska molnbolagets publika och privata molntjänster liksom Compliant Cloud, för regulatoriskt utsatta branscher. – Vi …

Regelefterlevnad motivet när svenska medtech-bolaget AsthmaTuner flyttar till City Networks moln

City Network, en ledande global leverantör av molntjänster baserade på OpenStack, meddelar att svenska medtech-bolaget AsthmaTuner har valt regulatoriska digitala infrastrukturen Compliant Cloud för att drifta sina tjänster som riktar sig till både patienter och sjukvårdsaktörer.  AsthmaTuners vision är att leverera en framtidssäker astmavård till både patienter och hälso- och sjukvårdsaktörer i hela världen. Genom en unik digital lösning kan …

HiQ ingår partnerskap med europeiska molnutmanaren City Network

City Network, en ledande global leverantör av molntjänster baserade på OpenStack, tillkännagav idag ett partnerskap med HiQ, en av norra Europas ledande tech-konsulter. Med partnerskapet lägger HiQ till City Networks publika molntjänst City Cloud och regulatoriska Compliant Cloud som it-infrastruktur för sina kunders digital transformation.  HiQ bistår kunder inom både offentlig och privat sektor med fulltäckande digitaliseringstjänster, från konceptutveckling till …

SBAB ökar innovationstakten med City Network – utökar molnavtal

City Network, en ledande global leverantör av molntjänster baserade på OpenStack, meddelar att företaget utökar sitt avtal med en av Sveriges ledande banker SBAB. Banken använder City Networks it-infrastruktur för reglerade branscher, Compliant Cloud, som en bas för tjänsteutveckling. It-plattformen är en viktig anledning till varför banken rankas som nummer ett av svenska låntagare. SBAB är Sveriges femte största bank …

Svensk global utmanare inom cybersäkerhet väljer City Network

City Network, en ledande global leverantör av molntjänster baserade på OpenStack, meddelar att cybersäkerhetsutmanaren Holm Security har valt att drifta sina tjänster för sårbarhetsanalyser i Europa på City Cloud. Möjligheten till regelefterlevnad och att leva upp till Europas stränga datalagstiftning i kombination med innovationsmöjligheter på öppna standarder, var avgörande i valet av City Network  Holm Security är det europeiska alternativet …

Stora uppdateringar av världens första EU-kompatibla officepaket

City Network, en ledande global leverantör av molntjänster, presenterar idag omfattande uppdateringar till sitt produktivitets- och samarbetsverktyg Compliant Office som inkluderar mail, team-chatt, webbmöten och dokumenthantering med inbyggd regelefterlevnad. Förbättrade funktioner för digitala videomöten och dokumenthantering, tillsammans med en ny desktopklient och kontrollpanel, ger användare ett officepaket som ägs och driftas inom Europa, och som därmed lyder under europeisk datalagstiftning.  …

City Network lanserar traineeprogram inom cybersäkerhet

City Network, en ledande global leverantör av molntjänster baserade på OpenStack, startar ett traineeprogram inom cybersäkerhet. Som det europeiska molnalternativet är säkerhet och regelefterlevnad centrala delar i företagets leverans, och tjänsterna är certifierade enligt globala standarder för informationssäkerhet.  Det sex månader långa traineeprogrammet finansieras fullt ut av City Network och är en praktisk utbildning i professionell hantering av cybersäkerhet. Programmet …

E-hälsobolaget Evimeria väljer City Network för säker hantering av patientjournaler i molnet

City Network, en ledande global leverantör av molntjänster baserade på OpenStack, meddelar idag att e-hälsoföretaget Evimeria EMR AB har valt företagets molntjänst med inbyggd regelefterlevnad, Compliant Cloud, för sin fortsatta expansion. Evimeria utvecklar, säljer och levererar e-hälsotjänster till den nordiska hälso- och sjukvården. Kärnan är det egenutvecklade journalsystemet Webdoc, samt plattformen Vårdrummet – ett digitalt verktyg för kommunikation mellan vårdgivare och patient. …

City Network tjänster stödjer europeisk forskning

City Network, en ledande global leverantör av molntjänster baserade på OpenStack, meddelar idag att deras plattform är en av de utvalda IaaS-plattformarna av Open Clouds for Research Environments-projektet (OCRE). Projektet syftar till att påskynda användandet av molntjänster i forskarvärlden genom att underlätta tillgången till kommersiella molntjänster för forskare och forskningsinstitutioner över hela Europa.  City Networks molntjänster kommer nu att ingå …