City Network står bakom digitalt sommarläger

Internet Camp är ett projekt som vi har varit involverade i sedan 2012. Allt började med en insikt om att dagens ungdom i mångt och mycket är passiva konsumenter av Internet och mynnade ut i ett veckolångt sommarläger för att hjälpa barn och ungdomar att bli Internetsmarta. Tillsammans med våra partners skapade vi Internet Camp där vi lär barn i …