City Network, Ericsson and Netnod grundar svensk organisation för europeiskt molnsamarbete

Det europeiska samarbetsprojektet för molntjänster, GAIA-X, har etablerat en organisation för samarbete i Sverige. Det övergripande målet för GAIA-X är att öka Europas självförsörjande av digital infrastruktur och skapa en öppen och flexibel miljö för digitala innovation baserad på regionens datalagstiftning. Initiativtagarna till den svenska organisationen är Ericsson, Netnod och City Network. Samtidigt har Skatteverket uppdraget att för regeringens räkning …

Johan Christenson

Första dagen på resten av vår resa

Idag blir vi på City Network en del av Iver, en nordisk leverantör av IT-drifttjänster. Gemensamt blir vi ett europeiskt molnalternativ för svenska och internationella företag och myndigheter som behöver en komplett och tekniskt ledande global bas för sin digitala innovation. Jag ser det som första dagen på resten av vår resa och som avstamp vill jag ge en personlig …

Uppdatering om Covid-19

Till våra kunder. Vi står inför en rejäl utmaning. Den globala virusutbrottet påverkar oss alla och i dessa tider behöver vi alla hjälpas åt. Jag vill börja med att poängtera vikten av att följa instruktioner och rekommendationer från hälsovårdsmyndigheten i din region. Det här är av yttersta vikt för alla, även alla anställda på City Network. Som en åtgärd arbetar …

Generell information om Covid-19 (Corona)

Till våra kunder. Vill vi adressera COVID-19 (Coronavirus) -utbrottet och de potentiella frågor som det kan ge upphov till, när det gäller ditt affärsförhållande med City Network. Från ett företagsperspektiv övervakar vi kontinuerligt hur situationen utvecklas och ser till att följ rekommendationerna från myndigheter i de regioner där vi har verksamhet. Våra tjänster och leveransprocesser är i grunden utformade för …

Information till våra kunder, partners och leverantörer

Till våra kunder, partners och leverantörer. Vi vill informera om att City Networks fullständiga företagsnamn har ändrats från City Network Hosting AB till City Network International AB. Avtal eller andra bindande dokument påverkas inte av denna förändring. Vi ber er vänligen att uppdatera era register med vårt nya, fullständiga bolagsnamn; City Network International AB. Eventuella frågor om denna förändring hänvisar …

Vår VD, Johan Christenson, utsedd till årets företagare!

Företagarna har utsett vår VD, Johan Christenson, till årets företagare i Karlskrona. Företagarna företräder över 70 000 företagare och har 250 föreningar. De erbjuder nätverk, kunskap och praktisk hjälp samt driver utvecklingen för ett bättre företagarklimat, så att företagare får rätt förutsättningar för att kunna utveckla sin verksamhet och nå sina mål. Juryns motivering ”I en värld full av ettor …

Välkommen till en höst fokuserad på digital transformation!

Sommaren har varit allt annat än en vanlig sommar I Europa. Från värmeböljor till stora bränder – man kan helt klart fundera på vart vi är på väg med klimatförändringar och vad som komma ska nästa sommar? Här i norr var det konstant varmt och knappt något regn – i flera månader. Under alla mina år boende i Europa har …

Nordix Foundation ska främja innovation på öppen källkod i Norden

Idag tillkännages Nordix Foundation, en nordisk stiftelse som har som målsättning att göra det möjligt för fler företag och organisationer i regionen att utnyttja öppen källkod i hela digitala ekosystem. Nordix Foundation kommer att erbjuda ett nätverk inom öppen källkod med syftet att dela kunskap, ta del av expertis och dela kod. Bakom Nordix Foundation står bland annat City Network, …

City Network går med i OpenStack Public Cloud Passport programmet

Idag lanserade OpenStack Foundation, tillsammans med OpenStack-baserade publika molnleverantörer över hela världen, OpenStack Public Cloud Passport programmet under OpenStack Summits inledande dag i Sydney. Initiativet ger potentiella användare möjligheten att kostnadsfritt prova publika molntjänster baserade på OpenStack i syfte att hitta rätt leverantör för just dem. City Network är en stolt medlem i OpenStack Public Cloud Passport programmet genom sitt …

City Network fokuserar på öppen IT-infrastruktur

Som en ledande leverantör av IT-infrastrukturtjänster baserade på OpenStack meddelar City Network idag att företaget fokuserar sin verksamhet på sin IT-infrastrukturtjänst City Cloud. Som ett led i detta avyttrar City Network sitt affärsområde som fokuserar på webbhotell och domäner till Loopia. – City Network har haft en kraftig tillväxt de senaste åren inom molnlösningar och infrastrukturtjänster. Genom försäljningen av vår …