Ett moln för Europa.
Från Sverige.

Molnet är en självklar del av den digitalisering som nästan alla organisationer genomgår just nu. Idag har vi tillgång till kunskap och verktyg som vi tidigare bara kunnat drömma om och möjligheterna att lyckas är större än någonsin.
Image

Ibland duger inte vilket moln som helst

Europeiska och internationella dataskyddslagar står i konflikt med varandra samtidigt som många känner stor osäkerhet kring hur information får behandlas. I EU diskuteras vårt beroende av globala molnleverantörer och behovet av en europeisk molnstandard för att klara av den digitala transformationen.

Välj ett moln för Europa med inbyggd regelefterlevnad

Vårt moln för reglerade branscher är inte bara säker it-infrastruktur som tjänst, utan ett komplett erbjudande inom modern datasäkerhet. Robust, flexibelt och fyllt med all den innovationskraft och automation som du förväntar dig.

Programmerbar it-infrastruktur är en förutsättning för digital innovation och sådana lösningar finns det gott om. Att samtidigt säkerställa att banker, myndigheter och andra reglerade branscher i Europa kan följa våra dataskyddslagar är vi ensamma om att leverera.

Låt oss berätta hur Compliant Cloud löser dina regulatoriska problem, påskyndar digitaliseringen och ökar din innovationstakt.

Låt oss berätta mer


Vill du veta mer om hur Compliant Cloud kan lösa era regulatoriska utmaningar, påskynda digitaliseringsresan samt öka er innovationstakt? Fyll i formuläret så kontaktar vi dig och berättar mer.