City Network öppnar bank- och finansmoln i Frankfurt och London

City Network, den ledande europeiska leverantören av IT-infrastruktur som tjänst (IaaS), tar sitt högsäkerhetsmoln City Cloud for Bank & Finance till Europas finanskvarter. Företaget meddelar idag att man kommer att öppna upp tjänsten i Tyskland och Storbritannien genom etableringen av två nya datacenter i Frankfurt respektive London. City Cloud for Bank & Finance är en IaaS-tjänst riktad till bank- och …

Roxtec lägger IT-driften hos City Network

City Network, en av Europas snabbast växande leverantörer av IT-infrastruktur som tjänst (IaaS), meddelar idag att svenska Roxtec valt företaget som leverantör. Roxtec, med huvudkontor i Sverige, utvecklar och säljer modulbaserade tätningslösningar för kablar och rör. Företaget är under kraftig global tillväxt och som ett led i sin tillväxtstrategi har Roxtec fattat beslut om att lägga över driften av sin …

Folksam väljer City Network

City Network, en av Europas snabbast växande leverantörer av infrastruktur som tjänst (IaaS), meddelar idag att Folksam, ett av Sveriges ledande företag inom försäkring och pensionssparande, valt att samarbeta med City Network. Folksam har nyligen lagt en ny it-strategi där en av delarna innebär ökat fokus på Iaas-tjänster vilket ledde till en upphandling av molntjänster för drift av infrastruktur. Valet …

City Network köper driftbolaget Fragnet – ökar sin satsning på den växande spelmarknaden

City Network, en ledande europeisk leverantör av infrastrukturtjänster (IaaS) baserade på OpenStack, meddelar idag att man köper 100 procent av aktierna i det svenska driftbolaget Fragnet. Fragnet är en specialiserad leverantör av drifttjänster till spelmarknaden med 27 dedikerade datacenter i hela världen. Genom köpet stärker City Network sin geografiska räckvidd och kommer på sikt erbjuda sina Iaas-tjänster på alla platser …

City Network lanserar moln mot bank & finanssektorn 

City Network, en ledande europeiska leverantören av infrastrukturtjänster (IaaS) baserade på OpenStack, lanserar idag City Cloud for Bank & Finance. En IaaS-tjänst riktad till bank- och finansbranschen och andra organisationer med höga säkerhetskrav.  Tjänsten möjliggör att alla krav på säkerhet och regelefterlevnad, så som EU-direktiven Solvency II och Basel II samt regler för datalagring stipulerade av Datainspektionen, Finansinspektionen, Myndigheten för …

City Network och op5 utökar partnerskap – svenska företagen växer tillsammans på den internationella scenen

De båda svenska företagen City Network och op5 meddelar idag att de utökar sitt partnerskap kring erbjudandet av molnbaserad IT-infrastruktur i Sverige och på den internationella marknaden. Inom ramen för samarbetet kommer City Network, som är en av Europas snabbast växande företag på molnbaserad IT-infrastruktur (IaaS), att drifta op5:s nya tjänst för övervakning av system, applikationer och datacenter, op5 Live, …

City Network expanderar sina molntjänster till USA

Svenska City Network, en av Europas snabbast växande företag på molnbaserad IT-infrastruktur (IaaS), fortsätter nu sin globala expansion av infrastrukturtjänsten City Cloud. I juli öppnar företaget sin verksamhet i USA. Expansionen är ett led i en ökad efterfrågan på närvaro på den amerikanska kontinenten av svenska och europeiska kunder. Bakom efterfrågan finns företags behov av att rent fysiskt ha sina …

City Network lanserar City Connect – direkt tillgång till din data i molnet

City Network, en av Europas snabbast växande leverantörer av infrastruktur som tjänst (IaaS), lanserar idag City Connect, en tjänst för att via en direkt anslutning koppla ihop företags nätverk med sin viktiga information lagrad i molnet. Detta möjliggör säker och snabb tillgång till sin data i infrastrukturtjänsten City Cloud och City Networks datacenter runt om i världen såväl som snabb …

City Network introducerar fler molntjänster – nu lanseras Desktop as a Service

Svenska City Network, en av Europas snabbast växande leverantörer av molnbaserad IT-infrastruktur (IaaS), lanserar idag den nya administrationstjänsten Desktop as a Service (DaaS). Med tjänsten kan kunder ge sina anställda säker åtkomst till sina unika konfigurationer och appar oavsett vilken plattform de arbetar från i en helt molnbaserad desktop. Dessutom gör tjänsten det möjligt att snabbt och säkert distribuera uppdateringar …

City Cloud OpenStack lanseras på bred front i Europa

Idag lanserar City Network sin infrastrukturtjänst (IaaS) City Cloud på OpenStack- plattformen i skarp version och på flera datacenter i Europa. I och med detta kan existerande och potentiella kunder dra nytta av den öppna, flexibla och säkra plattformen. – Som första europeiska leverantör rullar vi idag ut OpenStack på flera datacenter i Sverige och Europa, säger Johan Christenson, VD …