Svenskt insurtech-bolag växer med Compliant Cloud

Svenskt insurtech-bolag växer med Compliant Cloud

City Network, en ledande global leverantör av molntjänster baserade på OpenStack, meddelar idag att insurtech-företaget Hiotlabs har valt Compliant Cloud som bas för sin fortsatta tjänsteutveckling och internationella expansion. Hiotlabs har utvecklat en SaaS-lösning (Software as a Service) som gör det möjligt för försäkringsbolag att minska försäkringskostnaderna för vattenskador och samtidigt öka sina kunders engagemang. Lösningen som heter Fairtrail består …

City Network - Open Infrastructure Foundation Gold Member

City Network medgrundare till global open source-stiftelse

City Network, en ledande leverantör av molntjänster för it-infrastruktur, är tillsammans med Ericsson, Red Hat och AT&T, medgrundare till Open Infrastructure Foundation som lanseras idag. Open Infrastructure Foundation, som är en vidareutveckling av OpenStack Foundation, kommer att stötta flera open source-projekt för digital infrastruktur. Inledningsvis kommer den globala stiftelsen att stödja fem projekt inom infrastruktur; OpenStack, Airship, Kata Containers, StarlingX, …

Johan Christenson

Första dagen på resten av vår resa

Idag blir vi på City Network en del av Iver, en nordisk leverantör av IT-drifttjänster. Gemensamt blir vi ett europeiskt molnalternativ för svenska och internationella företag och myndigheter som behöver en komplett och tekniskt ledande global bas för sin digitala innovation. Jag ser det som första dagen på resten av vår resa och som avstamp vill jag ge en personlig …

Carl-Magnus Månsson & Johan Christenson

Iver förvärvar City Network för att skapa ett nytt europeiskt molnalternativ

Iver köper svenska molntjänstföretaget City Network. Förvärvet skapar ett nytt europeiskt molnalternativ för svenska och internationella verksamheter som behöver en komplett, säker och tekniskt ledande global bas för sin digitala innovation. Den regulatoriska osäkerhet som nu råder i Europa avseende användandet av olika IT-tjänster gör att kännedomen om den lokala marknaden och dess legala och affärsmässiga förutsättningar är en mycket …

City Network deltar i det europeiska datainfrastrukturprojektet GAIA-X

City Network, en ledande leverantör av molntjänster för it-infrastruktur, meddelar att företaget har anslutit sig till GAIA-X-projektet. Målet med det europeiska projektet är att skapa ett förslag för nästa generations datainfrastruktur för regionen: ett säkert, enhetligt ramverk som uppfyller de högsta standarderna för digital suveränitet samtidigt som man främjar innovation. GAIA-X är ett EU-projekt som har initierats och leds av …

City Network lanserar nytt cloudmanagement-system

City Network, en ledande leverantör av molntjänster för it-infrastruktur, lanserar idag en ny och uppdaterad version av sitt cloudmanagement-system, eller kontrollpanel, för it-infrastrukturtjänsten City Cloud. Den digitala transformationen ställer höga krav på automatisering. Som ett svar på detta krav har den uppdaterade kontrollpanelen utvecklats med fokus på att effektivisera och förenkla alla aspekter inom förvaltning av en molnbaserad och virtuell …

Uppdatering om Covid-19

Till våra kunder. Vi står inför en rejäl utmaning. Den globala virusutbrottet påverkar oss alla och i dessa tider behöver vi alla hjälpas åt. Jag vill börja med att poängtera vikten av att följa instruktioner och rekommendationer från hälsovårdsmyndigheten i din region. Det här är av yttersta vikt för alla, även alla anställda på City Network. Som en åtgärd arbetar …

Ny marknadschef på City Network med fokus på tillväxt

City Network, en ledande global leverantör av molntjänster, meddelar att företaget har anställt Jim Johansson som marknadschef. Företaget, som erbjuder molntjänster för it-infrastruktur samt för produktivitet och samarbete, är verksamma på en global marknad i kraftig tillväxt. I sin roll kommer Jim att ansvara för att bygga City Networks varumärke i både Sverige och internationellt med fokus på expansion och …

Generell information om Covid-19 (Corona)

Till våra kunder. Vill vi adressera COVID-19 (Coronavirus) -utbrottet och de potentiella frågor som det kan ge upphov till, när det gäller ditt affärsförhållande med City Network. Från ett företagsperspektiv övervakar vi kontinuerligt hur situationen utvecklas och ser till att följ rekommendationerna från myndigheter i de regioner där vi har verksamhet. Våra tjänster och leveransprocesser är i grunden utformade för …

Information till våra kunder, partners och leverantörer

Till våra kunder, partners och leverantörer. Vi vill informera om att City Networks fullständiga företagsnamn har ändrats från City Network Hosting AB till City Network International AB. Avtal eller andra bindande dokument påverkas inte av denna förändring. Vi ber er vänligen att uppdatera era register med vårt nya, fullständiga bolagsnamn; City Network International AB. Eventuella frågor om denna förändring hänvisar …