Våra tjänster


Vi tillhandahåller skalbara och kostnadseffektiva infrastrukturtjänster från våra hallar runt om i världen, allt sammankopplat med ett globalt och dedikerat nätverk.

Med vår publika molnplattform, City Cloud, får du direktaccess till din data var som helst i världen och har full kontroll över var och hur den lagras. För branscher och myndigheter, som lyder under specifika lagar och bestämmelser gällande datasäkerhet, erbjuder vi en dedikerad molnplattform. Våra administrationstjänster spänner över hela vårt tjänsteutbud och låter dig bygga infrastruktur baserat på publikt, privat och hybrida moln.

Compliant CloudCompliant Cloud är IT-infrastruktur som tjänst med inbyggd regelefterlevnad. Tjänsten säkerställer att din organisation kan uppfylla de lagkrav som ställs på din bransch gällande behandling, revision och skydd av information. Compliant Cloud är framtagen främst för kunder inom finans-, försäkrings-, hälso- och myndighetssektorn.

Läs mer om Compliant Cloud

City Cloud - Container workloads
City Cloud automation and CI/CD

Privat molnDra nytta av vår expertis och mångåriga erfarenhet av att bygga avancerade infrastrukturlösningar. Låt oss bygga upp och ta hand om ditt privata OpenStack-moln i någon av våra datahallar.

Läs mer om privat moln

Publikt molnGenom att använda vårt publika moln, City Cloud, kan du bygga en säker infrastruktur med hög tillgänglighet och redundans. Den underliggande infrastrukturen och det globala nätverket mellan våra geografiska zoner säkerställer att våra kunder kan utnyttja serverkraft och datalagring var helst de önskar och enkelt flytta mellan olika zoner.

Läs mer om vårt publika moln
City Cloud automation and CI/CD

Compliant OfficeFöretagsmail, kalender, chatt, lagring och dokument. Den enda lösningen för samarbete och produktivitet i molnet med inbyggd regelefterlevnad. Samlat och integrerat i ett lättanvänt gränssnitt.

Läs mer om vårt office-erbjudande

UtbildningVårt utbildningsteam kan utbilda din organisation inom olika delar av molnet. Vi tillhandahåller både onlinekurser och utbildning på plats, labmiljöer, teknisk dokumentation och skräddarsydda kurser för just era behov.

Läs mer om utbildning i molnet

Datahallar över hela världen

Närheten till sina användare, global räckvidd och hög tillgänglighet är oerhört viktigt för våra kunder. Därför tillhandahåller vi våra tjänster i dedikerade, OpenStack-baserade, datahallar på flera platser i världen.
Image
OpenStack Data Centers
Data Centers